Over G.M.F. Missie en Visie G.M.F.

Missie

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Om ervoor te zorgen dat volgende generaties kunnen voorzien in hun dagelijkse behoefte.

G.M.F. staat voor een organisatie die duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot de mens, onze planeet en economische aspecten stimuleert vanuit de eigen kracht en voor alle inwoners van Frieschepalen om ervoor te zorgen dat volgende generaties kunnen voorzien in hun dagelijkse behoefte.

Visie

G.M.F.  streeft naar een duurzame leefomgeving voor iedere inwoner van Frieschepalen.

Toelichting op de visie:

G.M.F.  vormt een organisatie zonder winstoogmerk waarbij inkomsten, voortkomend uit eigen initiatieven en ondernemingen, dan wel subsidies of giften, te allen tijde ten goede komen aan het dorp en haar leefomgeving. Het vrijwillige bestuur heeft de verantwoording en ziet toe op het proces dat tot het behalen van de gestelde ‘duurzame’ doelen moet leiden.